Maklumat Waranti

 

1. Waranti PERM sah untuk produk yang diedarkan oleh PERM Sales & Marketing Sdn Bhd di Malaysia sahaja.

2. Di bawah keadaan operasi normal, PERM Sales & Marketing Sdn Bhd akan menyediakan perkhidmatan pembaikan percuma untuk mana-mana bahagian yang disebabkan oleh kesalahan pengilangan bagi tempoh setahun bermula dari tarikh pembelian.

3. Sekiranya kad waranti asal hilang, PERM Sales & Marketing Sdn Bhd tidak diwajibkan untuk mematuhi jaminan yang terkandung di sini.

4. Apabila habis tempoh jaminan satu tahun, semua perbelanjaan yang berkaitan dengan bahagian-bahagian, tenaga kerja, pengangkutan dan apa saja yang dikenakan dalam membaiki produk hendaklah ditanggung oleh pembeli.

5. Syarat-syarat jaminan tidak boleh ditukar, diubah suai atau dilanjutkan dalam apa-apa cara sekalipun oleh mana-mana orang termasuk pembeli.

6. Waranti hendaklah tidak meliputi barangan atau hal keadaan yang berikut, sebagai kes, alat ganti dan perkhidmatan bayaran boleh dikenakan:

6.1 Kad jaminan tidak boleh dihasilkan sekiranya berlaku tuntutan.

6.2 Kad jaminan koyak, diubah atau diganggu.

6.3 Produk ini atau mana-mana bahagiannya telah digantikan dengan bahagian tiruan tidak dibenarkan oleh PERM Sales & Marketing Sdn Bhd atau diganggu, disalahgunakan atau penyalahgunaan, diubah atau dibaiki oleh orang yang bukan tidak berkuasa di mana-mana perkhidmatan outlet.

6.4 Produk ini telah rosak dalam transit atau kecacatan disebabkan oleh perosak isi rumah atau disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, kilat, kebakaran dan lain-lain.

6.5 Kerosakan / kecacatan itu disebabkan oleh tindak balas kimia, haba yang melampau, berlebihan habuk, menghakis sekitarnya, voltan yang tidak normal atau bekalan kuasa yang masuk adalah dari penjana.

6.6 Kecacatan itu adalah disebabkan oleh perbezaan dari permohonan yang disyorkan dan pemasangan oleh pengilang.

6.7 Apabila terdapat permintaan untuk penyelenggaraan yang kerap, servis atau membaik pulih kimia dan lain-lain.

6.8 Nombor siri di bawah produk itu terkoyak atau hilang.

7. Waranti tidak melindungi sebarang kehilangan dan kerosakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kerosakan produk kami dan semua jaminan lain yang dinyatakan atau tersirat selain daripada yang dinyatakan di atas.

8. Beri kad waranti sekiranya berlaku tuntutan.

9. Waranti tidak termasuk pengangkutan dan perkhidmatan di tapak.

 

NOTA PENTING :

Kad waranti anda perlu dilengkapkan dan kembali ke PERM Sales & Marketing Sdn Bhd untuk pendaftaran waranti (kad waranti disediakan dalam bungkusan). Waranti tidak sah jika ia tidak dikembalikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pembelian.